התוכנית חלה על חלקה פנויה מבינוי בטיילת, בה יוקם בניין מגורים שעל גגו בריכת שחייה. בקשה להפעלת פאב או מועדון תועבר לאישור איגוד ערים

אודיה שווץ פרסום: 12:02 - 20/04/21
טיילת בת גלים | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
טיילת בת גלים | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תדון בשבוע הבא בתוכנית להקמת מבנה מגורים – תוך תוספת זכויות בנייה, קומות ויחידות דיור – ברציף מרגולין בבת גלים.

התוכנית, שחלה על חלקה פנויה מבינוי בטיילת, בפינת רציף מרגולין ורחוב שקמונה, מציעה לתגבר בחלקה את זכויות הבנייה בהתאמה לתוכנית עד 175 אחוז, ולהגביה את המבנה לצורך הקמת מבנה חדש בן שש קומות כלפי הטיילת עם חזית מסחרית.

איגוד ערים להגנת הסביבה קבע בשעתו, כי היות והבניין משולב מגורים לא תותר בו פעילות של פאב או דאנס בר. צוות מהנדס העיר ממליץ להחליט על הפקדת התוכנית בכפוף לתנאים, בהם ייקבע בהוראות התוכנית כי גובה הבניין, כולל בריכת שחייה על הגג, לא יעלה על 21 מטר מגובה מפלס הכניסה. הבקשה להיתר לשימושי מזון או לשימושים אחרים הפועלים בשעות הלילה תועבר לקבלת התייחסות ואישור איגוד ערים. אם לא ימולאו תנאי החלטת הוועדה המקומית בתוך שלושה חודשים ממועד שנמסרו למגיש התוכנית, תבוטל ההחלטה על הפקדת התוכנית בתום 30 יום.

כמו כן תדון הוועדה בתוכנית שינוי ייעוד – ממגורים עם חזית מסחרית למגורים, מסחר ותעסוקה – ברחוב אח"י אילת בקרית חיים. מדובר בתוכנית שבסמכות הוועדה המחוזית, במגרש בו קיים מבנה הכולל מסחר ומגורים שנבנה על פי תוכנית מאושרת, המתירה הקמת בניין המיועד למסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות שמעל. התוכנית מציעה לאפשר בבניין שימוש של משרדים בכל הקומות שמעל קומת הקרקע המסחרית, נוסף על שימוש למגורים, וכל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה ובמספר הקומות המאושר. הוועדה המקומית ממליצה בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בהתאם להמלצות צוות מהנדס העיר, בכפוף לתנאים.