תוכנית ההתחדשות עבור השכונות הוותיקות יוצאת בסדרת מפגשים, במסגרתם בין השאר יינתנו הסברים על עיקריה, ויוצגו הכלים להתארגנות הדיירים בכל מתחם

אודיה שווץ פרסום: 12:54 - 21/07/21
תוכנית ההתחדשות בקרית אליעזר וקרית אליהו | הדמיה: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
תוכנית ההתחדשות בקרית אליעזר וקרית אליהו | הדמיה: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

תוכנית התחדשות השכונות קרית אליעזר וקרית אליהו, שקודמה במסגרת המדיניות לחידוש השכונות הוותיקות בעיר ואושרה לפני כשנה על ידי מליאת הוועדה המקומית, יוצאת לביצוע בסדרת מפגשים נוספת, בהם יציגו יועצי שיתוף הציבור ונציגי אגף תכנון עיר והמינהלת להתחדשות עירונית את עיקרי התוכנית, ואת הצעדים הנדרשים ליישומה. 

המפגשים מהווים המשך לתהליך שיתוף הציבור שהחל בכנסים שכונתיים, בהם הוצגה התוכנית בפני מאות מתושבי השכונות. בשלב השני, הועלתה התכנית לאתר "תובנות" לעיון ולקבלת התייחסות הציבור. בתום ההליך הוטמעו הערות הציבור במסמכי התוכנית.

בשלב הנוכחי, יקיימו נציגי העיריה, הרשות הממשלתית והיועצים עשרה מפגשים, כשלכל מפגש יוזמנו תושבי המתחמים בהתאם לחלוקה שנקבעה בתוכנית.

המפגשים יכללו הסבר על עיקרי התוכנית, הצגת הכלים להתארגנות הדיירים בכל מתחם, בניית נציגות שתוביל את תהליך המימוש מול הרשויות והיזם, בחירת עורך דין מייצג דיירים ויזם, וכן בחירת תפקידי הנציגות ועבודתה בכל שלבי קידום הפרויקט.

בשטח התוכנית בנויות כיום כ-4,400 יחידות דיור, אליהן יתווספו על פי התוכנית המאושרת כ-9,500 יחידות חדשות. פיתוח מתחמי המגורים יבוצע תוך שילוב ויצירת מגוון של בניה גבוהה ונמוכה, והקפדה על שימור הערכים הנופיים והאדריכליים של השכונה. 

בחידוש השכונה יושם דגש על החיבור לים ולשכונות סמוכות באמצעות צירי הליכה, שבילי אופניים ועורקי תנועה, שישלבו מוקדי מסחר ותעסוקה; השטחים הציבוריים יורחבו; והטיילת המרכזית תפותח כציר פעילות ופנאי. בתוך כך, יקבלו הרחובות המרכזיים אפיון מחודש – כך, למשל, רחוב אלנבי, שיפותח כציר תיירות.

מרחב השכונות הכלולות בתוכנית חולק למתחמים. לכל מתחם הוכן "כרטיס", ובו הנחיות בניה מפורטות המתייחסות, בין השאר, לגובה המבנים שיתאפשר במתחם, לזכויות הבניה, לעירוב שימושים, להקצאת שטחי ציבור ולפיתוח תנועתי. כרטיסי המתחם נועדו להבטיח ודאות תכנונית לכל בניין הכלול בשטח התוכניות.