חברות מועצת העיר שרית גולן וסופי נקש הגישו שאילתא בנושא ביטול סיירות הביטחון העירוניות ורכישת אופנועים "מבצעיים" לפקחים עירוניים

אודיה שווץ פרסום: 10:18 - 04/10/21
שרית גולן וסופי נקש | צילומים: מיכה בריקמן, תום וקנין
שרית גולן וסופי נקש | צילומים: מיכה בריקמן, תום וקנין

בשאילתה ציינו חברות המועצה שרית גולן וסופי נקש:" לפני למעלה משנה החלטת לבטל את סיירות הביטחון העירוניות שהיו כפופים לאגף הביטחון, ולהעביר את כל העובדים אשר הוכשרו לשמש כסיירי בטחון לאגף הפיקוח הכללי ושם הועברו לשמש כפקחים כלליים ביחד עם פקחי רשות החניה. מהלך זה בעיקר מעיד על חוסר הבנתך שבאבחנה בין שני התפקידים ומטרותיהם. בעוד סיירי הביטחון הוקמה כדי לשקם את תחושת הביטחון של התושבים ולתת מענה לצרכי התושבים בנושאי בטחון ומטרדים, תוך שהם עבדו באופן צמוד עם המשטרה בין במסגרת הסיור המשולב (שלוש ניידות שהיו משולבות עם שוטר) ובין ללא המשטרה בכל הנוגע למטרדים והפעלת המשטרה בהתאם לצורך. מנגד, הפיקוח הכללי אחראי לאכוף את חוקי העזר העירוני, בעיקר שמירת הסדר והניקיון וחניה.

במצב בו החלטת להעביר את כל העובדים תחת אגף הפיקוח, הבעת למעשה את עמדתך כי עיקר העבודה תתמקד במתן דו"חות והטלת קנסות ולמעשה, הפקרת את תחום הביטחון העירוני, כך שכיום אנו עדים להתדרדרות הולכת ומחריפה של תחושת הביטחון האישי בעיר.

דווקא בימים אלו, כאשר הפשיעה גואה, מקרי הרצח מתגברים הרי שנוכחות של ניידות סיור ברחובות הכרחית ביותר.

למרבה הצער שני צעדים שעשית לאחרונה מאששים את העובדה כי את פועלת להגדלת ההכנסות מקנסות בעיר במקום להשרות בטחון לתושבים:

1. טיוטת תקציב 2022 מעלה כי את מבקשת להגדיל ההכנסות מקנסות בעשרה מליון שקלים בתוך שנתיים. הדבר בא לידי ביטוי בהגברת מתן דו"חות חניה בשכונות בעיר מבלי לטפל במצוקת החניה באופן אמיתי ויסודי ורדיפה אחר מאכילי חתולים על רקע כשלונך בטיפול בחזירי הבר בעיר.

יד עזרא ושולמית 728_90

2. אישרת רכש של 8 אופנועים מבצעיים לטובת הפיקוח הכללי, על מנת שלמפקחים יהיה קל יותר לחלק דו"חות ברחבי העיר. לא למותר לציין, כי אופנועים אלו פועלים בשימוש מבצעי בלבד של משטרת ישראל לצרכי אכיפה פלילית גרידא. ברור, שכאשר הציבור יודע שמי שרוכב על האופנוע הוא פקח, אז גם אין אפקט של הרתעה בנוכחות במרחב לגורמים פליליים, ומצד שני, התושבים הנורמטיביים נמצאים תחת מורא והפחדות על מתן דו"ח על חניה או אי איסוף צואה של כלב (האם בשלב הבא יבוצעו מרדפים אחרי מאכילי חתולים?)".

גולן ונקש ביקשו לקבל כלל החומרים המקצועיים שעמדו בבסיס ההחלטה לרכוש האופנועים המבצעיים לרבות, סיכומי ישיבות בנושא זה, לדעת מהי עלות רכישת האופנועים, החזקתם השוטפת וציון הסעיף התקציבי שממנו נרכשו האופנועים, האם בחלוף הזמן, נשקלה מחדש האפשרות להקים את סיירות הביטחון תחת אגף הביטחון? והאם נעשתה פניה חוזרת למשרד לביטחון פנים להקמת שיטור עירוני כפי שקיים ברשויות אחרות? האם הוקצה לכך תקציב להתאמה מצד העירייה?