בצל התקלה בסוף השבוע במתחם בזן, דן ארנון מזכיר למי שעוד יש לו ספק: עד שלא יימצא מענה שלם ומלא, לרבות נושא התעסוקה, שעת נעילת התעשייה המזהמת עדיין רחוקה

מערכת רדיו חיפה פרסום: 11:00 - 21/12/20

צילום: עומר כרפס


בסוף השבוע שוב נצפו שני לפידים בוערים באזור התעשייה הפטרוכימית, ושוב נשמעו הקולות הקוראים לסגירת מפעלי התעשייה במפרץ חיפה.
אין ספק שזיהום האוויר באזורנו מחייב פתרון. אך כשאני אומר פתרון, בל נשכח שהוא צריך לתת מענה כולל – הן בנושא זיהום האוויר, הן בנושא צרכיהן של התעשייה ושל מדינת ישראל בתחום הדלקים וחומרי הגלם למפעלים השונים, ולא פחות מכך, תשובה הולמת לנושא תעסוקתם של אלפי העובדים, כאלה המועסקים במעגל הראשון של העבודה במפעלים וגם במעגל השני של כל מי שמספק שירותים למפעלי התעשייה במפרץ.
פתרון הולם ומלא משמעותו גם טיפול בגורמי הזיהום הנוספים באזורנו. האם מישהו מכם יודע מה חלקם של הנמל ושל האניות הפוקדות אותו בזיהום האטויר בחיפה ובקריות? האם אנו מודעים לגזים הרעילים הנפלטים מן המשאיות המובילות מטענים לנמל וממנו? איש לא מדבר על השבתת הנמל, על הפסקת תנועת משאיות, אך לכולנו קל להרים את דגל סגירת המפעלים המזהמים.
טוב יעשו הרשויות אם לצד תוכנית ארוכת טווח הנותנת מענה לכל ההיבטים שנמנו כאן, תטפל מיד באכיפה אגרסיבית של החוקים הקיימים, ודרישה שאינה מתפשרת למניעת חריגות, התקנת מסננים ואמצעי בטיחות, כמקובל בערים אחרות בעולם הממוקמות ליד אזורי תעשייה.
כי לא יעזרו ועדות המנכ"לים ודוחות המבקרים וועדות הבדיקה – עד שלא יימצא מענה שלם ומלא לכל הנושאים ובכללם תעסוקת העובדים, ומשק האנרגיה בארץ, איש לא יוכל להביא לסגירת או העתקת המפעלים המזהמים.

מכבי קרית מוצקין 320_100